Ειδικές εφαρμογές χρυσού σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και διακοσμητές

Ειδικές εφαρμογές χρυσού σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και διακοσμητές

Ειδικές εφαρμογές χρυσού σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και διακοσμητές

Εφαρμογή σε ιατρεία, ξενοδοχεία και χώρους κατοικιών

Σε συνεργασία αρχιτέκτονες και διακοσμητές, λόγω της μεγάλης μας εμπειρίας στην εφαρμογή χρυσού σε ξύλινες επιφάνειες όπως τέμπλα, σολέο, κ.τ.λ. ή μεγάλες επιφάνειες τοίχου μπορούμε να δημιουργήσουμε επιφάνειες από χρυσό για ξενοδοχεία, ιατρεία ή χώρους κατοικιών.

Η διαχρονικότητα του χρυσού φωτίζει το χώρο, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.