Επιχρύσωση

Η ποιότητα και η λεπτομέρεια της δουλειάς μας

Επιλογή χρυσού 24κ ή ιμιτασιόν χρυσού για περιορισμό κόστους. Άρτιο αποτέλεσμα, θωρακισμένο με ειδικά επιλεγμένα βερνίκια για διάρκεια στο χρόνο. Οι εργασίες ακολουθούν την συντήρηση (όπου απαιτείται) και συνδιάζονται με εφαρμογή χρώματος, όπως στην περίπτωση τέμπλου, σολέα, άμβωνα, θρόνου, παγκαριού ή ορθομαρμαρωσης (ιδιαίτερα σε κολώνες ή μεγάλες τοιχογραφίες).

Δουλεύουμε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους

Ξυλόγλυπτες επιφάνεις συντηρούνται και αποκαθίστανται με τις πλέον ενδεικνυόμενες μεθόδους – όπως απεντόμωση και ανασύσταση ελλειπόντων μερών – ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά τους. Επίσης, για την εξυπηρέτησή σας, συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την κατασκευή των ξυλόγλυπτων αντικειμένων (τέμπλο, θρόνος, εξαπτέρυγα, αρτοφόριο κ.τ.λ) προς επιχρύσωση.

Θρόνος Λεπτομέρεια 2Θρόνος Λεπτομέρεια 1

Επιχρύσωση Εικόνας Λεπτομέρεια 2Επιχρύσωση Εικόνας Λεπτομέρεια 1
Επιχρύσωση θρονου 2Επιχρύσωση θρονου 1

Αμβώνας Επιχρύσωση 6Αμβώνας Επιχρύσωση 5