Εικονουργία

Εικονουργία

Στο εργαστήριο “εὐσκιόφυλλον” ο αγιογράφος Γεώργιος Τάχος…